24 Nov 2016

3. +e

+e
3:28

Sävellys/Composition: Kilponen 

Sanoitus/Lyrics: Kilponen 

Joukkohuudot/Group screams: Kilponen, Tikka & Piirainen 

(In English below)

"Kolmantena kappaleena +e. Ensimmäinen valmistunut biisi levylle, taisi olla marraskuuta 2015. Lyhyin SkiZman biisi koskaan, yhtyeen sisällä kantoi nimeä 'menninkäiset', valottanee hieman kappaleen luonnetta. Hyvin duurivoittoinen ylipirteä kappale, vähän sointumaailmaltaan hämyn jazzahtavakin. Rakenteeltaan hyvin suora biisi, mutta koukkuja on viljelty, ei pitäisi käydä tylsäksi senkään puolesta. Poppi kertsi, c-osassa taas sukelletaan jonnekin hämyiselle atomitasolle. Ei tästä muuta osaa sanoa, aika häiriintynyt kappale."

"Sanoitusten valmistumisen puolesta oli viimeisiä kappaleita kun vielä äänittäessä tuli aika radikaaleja muutoksia. Alkuperäinen idea taisi olla vähän erilainen ja se ei oikein istunut teemaan. Kuten nimi kertoo, tekstissä käsitellään elektroneja, suurempaa potentiaalia ja sen purkamista. Jonkinlainen positiivisuuden purkaminen kyseessä, elektronit virtaa ja tarkkailee tiedostaen itsensä. Teemaan liittyen tekstissä tapahtuu vapautuminen käytösmalleista ja mielen 'kahleista', jotka on opittu kasvuympäristöstä kun ego on nyt edellisen kappaleen myötä tiedostettu." 

- JK


O O O O O O O O O O O O O O O


"Third song called +e. The first finished song on the album, guess it was sometime in November 2015. The shortest song of SkiZma ever, was called 'hobgoblins' inside the band, guess it says something about the character of the song. The song is very perky consisting mainly major chords with some jazzy vibe. The structure is very straightforward but there's some trickyness so should not get boring while listening. Chorus is quite pop, in the c-part the ambiance is like from atom level. I don't know what else to say about this, quite disturbing song."

"The lyrics were finished very late as some radical changes were made during vocal tracking. The original idea was a bit different so it didn't fit into the theme so well. As the name suggests the text is about electrons, high potential and its discharge. Some kind of discharging of positivity takes place, electrons flow and observe being aware of themselves. Regarding the theme there's happening some kind of freeing from the codes of behaviour and the 'chains' of mind which are learned from the cultural environment as one is now aware of the ego."

- JK 

No comments:

Post a Comment